Schaap en geit

Informatie over kleine herkauwers

De schapen/geitenhouderij is verdeeld in beroepsmatig gehouden dieren en in de hobbymatig gehouden dieren. Voor beide sectoren bieden wij ondersteuning / zorg in de behandeling van zieke dieren, adviseringen van koppelgezondheid/ontworming en in verloskunde.

  • Myiasis / maden
  • Rotkreupel
  • Enterotoxemie (Het Bloed)

Myiasis / maden

De vleesvlieg is de belangrijkste veroorzaker van Myiasis bij schapen. Deze vlieg wordt aangetrokken door zweet, urine en resten van uitwerpselen die zich in de wol van het schaap bevinden. Het vrouwtje van deze blauwgroene vleesvlieg is herkenbaar aan de metaalachtige glans. Ze legt haar eitjes op vervuilde vachtgedeelten (met name op de achterhand) en in wondjes (bijv. veroorzaakt door het scheren). Nadat de larven (maden) uit het eitje komen, ontwikkelen ze zich tot drie verschillende stadia waarna ze zich gaan verpoppen. De volwassen vliegen kunnen vijf dagen nadat ze uit de poppen zijn gekomen alweer eitjes leggen. Onder ideale omstandigheden (hoge temperatuur en luchtvochtigheid) komen de eerste maden al binnen 12 uur uit de eitjes. Uit onderzoek is bebleken dat er een familiare gevoeligheid bestaat van de schapen voor het aantrekken van de vleesvlieg.

 

De vleesvlieg veroorzaakt bij schapen een primaire Myiasis. Dit leidt in vele gevallen tot ernstige gevolgen voor de aangetaste dieren. De larven (maden) scheiden enzymen uit, dit kan leiden tot ernstige huidontstekingen. De schapen hebben veel pijn en verliezen gewicht. Daarnaast valt hun wol uit. In ernstige gevallen kan de aandoening zelfs dodelijk zijn.

Op de praktijk is medicatie te koop ter voorkoming en behandeling van Myiasis.

Rotkreupel

Algemeen

Rotkreupel is een aandoening die bij schapen voor (ernstige) klauwproblemen kan zorgen. Met name de aantasting van de zool van de klauw valt op. Aangetaste dieren kunnen hier zeer kreupel door gaan lopen. Het is een zeer infectieuze aandoening. Dit betekent dat er een grote verspreiding binnen het koppel op kan treden. Tevens houdt dit in dat er ook snel verspreiding tussen bedrijven op kan treden, bijvoorbeeld door het gezamenlijke gebruik van een veewagen of het aankopen van een ram.

Aanpak en eliminatie rotkreupel

De eliminatie van rotkreupel op schapenbedrijven is niet eenvoudig. Hiervoor zijn verschillende maatregelen van belang op het gebied van:

  • Klauwverzorging
  • Hygiene
  • Behandeling
  • Klauwbaden
  • Omweiden

Voor een uitleg over onze benadering kunt u altijd contact met ons opnemen.

De aanpak van rotkreupel vereist veel aandacht en inzet!

Preventie

Voor het voorkomen van rotkreupel zijn verschillende invalshoeken. Management speelt een zeer grote rol. Daarnaast is er voor rotkreupel een goed vaccin beschikbaar. De schapen moeten het eerste jaar twee maal (een tussenperiode van een maand) gevaccineerd worden. Hierna volstaat één enting per jaar.

Enterotoxemie (Het Bloed)

Let op bij het uitscharen van lammeren in een verse weide!

Veel schapenhouders zijn bekend met het fenomeen ‘’Een plots dood lam in de koppel’’. Vaak blijft het bij een of een paar lammeren, maar soms kunnen ook meerdere dieren plotseling sterven. Deze plotselinge sterft komt vaak door ‘’Het bloed’’, ook wel entero-toxemie genoemd en wordt veroorzaakt door de Clostridium bacterie in de darmen.

Vaak zijn het de best groeiende en grootste lammeren van de koppel die sterven, maar soms kunnen ook lammeren die achter blijven in groei aangedaan worden. Door snelle veranderingen in het rantsoen, zoals te veel aan krachtvoeropname of het uitscharen van lammeren in een weide met vers (voorjaars)gras kan de Clostridium bacterie snel vermenigvuldigen. Het gevolg van deze snelle vermenigvuldiging is dat de bacteriën ook veel gifstoffen produceren in de darm. Door deze gifstoffen sterven de lammeren meestal een snelle plotselinge dood. Hierbij worden weinig tot geen verschijnselen gezien. Het nadeel is dat behandeling van aangedane lammeren dan ook vaak te laat is.

Om ‘’Het bloed’’ bij lammeren te voorkomen kunnen verschillende maatregelen genomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het geleidelijk veranderen van het rantsoen met een langzame overgang van melk naar hooi en gras en het geleidelijk opbouwen van de krachtvoergift. Daarnaast kunnen de lammeren, maar ook drachtige ooien gevaccineerd worden met verschillende vaccins om de gevolgen van ‘’Het bloed’’ te voorkomen.

Als u problemen met lammeren ondervindt of dieren preventief wilt beschermen kunt u altijd contact opnemen met Dierenartsenpraktijk de Wolden om een plan van aanpak te bespreken.

enterotoxemie

Terug naar Herkauwers